اصول ما در ادتیوب

  • ما می ‌خواهیم به صنعت تبلیغات آنلاین در ایران کمک کنیم.
  • ما می خواهیم نتایجی بی همتا هم به آگهی دهندگان و هم به رسانه‌ها ارائه دهیم.
  • شفافیت مهمترین اصل ماست.
  • ارتقاء کسب و کار مشتری اولویت ماست.
  • سخت کوشی در کنار لحظات مفرح و شاد باور ماست.

تیم ادتیوب

سعید بشیری

مدیر اجرایی

علی نوراللهی

مدیر آژانس

دانیال موذن

مدیر تکنولوژی

الهام صابری

مدیر ارتباط با مشتری

باقر صیادی

مدیر توسعه کسب و کار